در صورتی که در هر یک از مراحل خرید تا دریافت محصول شکایتی داشتید، می توانید به راحتی به شماره ۰۹۲۲۴۵۴۴۳۲۸ پیامک دهید و نسبت به انتقاد یا طرح شکایت و پیگیری مساله اقدام نمایید.